Trúnaðarmál

Starfsstöð
trúnaðarmaður
netfang
Áhaldahús
Álfhólsskóli
Ágústa Magnea jónsdóttir
Bókasafn Kópavogs
Eva Hrund Kristinsdóttir
Dimmuhvarf sambýli
Brynjar Jökull Guðmundsson
Digranes íþróttahús
Elísabet Stefánsdóttir
Fagrilundur/Digranes
Þorsteinn Ármannsson
Félagsmiðstöðvar
Jón Pálmar Björnsson
Félagsþjónustan
Halldóra María Hauksdóttir
Gjábakki/Gullsmári
Hæfingastöðvar
Handknattleiksfélag Kóp
Arnheiður Ósk Hreggviðsdóttir
Hörðuvallarskóli
Sigríður Einarsdóttir
Kópavogsskóli
Sigurður Kjartansson
Íþm Versalir
Óttar Guðmundsson
Kársnesskóli
Leiksk Arnarsmári
Rósalind Ósk Alvarsdóttir
Leiskólinn Austurkór
Leiksk Álfheiði
Marta Ólöf Jónsdóttir
Leiksk Álfatún
Guðrún Pétursdóttir
Leiksk Baugur
Aníta Sonja Karlsdóttir
Leiksk Dalur
Ómar Ómarsson
Leiksk Efstihjalli
Zdenka Motlova
Leiksk Fagrabrekka
Erla Jóna Gísladóttir
Leiksk Fífusalir
Stefanía Björk Björnsdóttir
Leiksk Furugrund
Ragnheiður Rut Reynisdóttir
Leiksk Grænatún
Hildur Sólmundsdóttir
Leiksk Kópahvoll
Sigurlaug Sunna H. Gunnarsdóttir
Leiksk Kópsteinn
Auður Ósk Hallmundardóttir
Leiksk Lækur
Guðrún Elín Gunnarsdóttir
Leiksk Marbakki
María Pétursdóttir
Leiksk Núpur
Hólmfríður Þóra Óskarsdóttir
Leiksk Rjúpnahæð
Svava María Hermansdóttir
Leiksk Urðarhóll
Sólveig S. Kristjánsdóttir
Leiksk Urðarhóll
Pálína Ósk Kristinsdóttir, vara trúnaðarm.
Lindaskóli
Hafdís Eygló Unnsteinsdóttir
Salaskóli
Ásdís Sigurjónsdóttir
Snælandsskóli
Ásdís Ólafsdóttir
Stjórnsýslusvið
Sunna Svanhvít Söebeck
Sundlaug Kópavogs
Vatnsendaskóli
Kristín Helgadóttir
Varafulltrúi félagsmiðstöðva 1
Sigrún Gyða Sveinsdóttir
Varafulltrúi félagsmiðstöðva 2
Arnór Gauti Jónsson

Hlutverk trúnaðarmanns samkvæmt 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 er að gæta þess að gerðir samningar séu haldnir af atvinnurekanda og fulltrúum hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt verkamanna. Með þessu er átt við öll réttindi samkvæmt lögum eða reglum sem varða persónuleg réttindi manna, en það eru þau réttindi sem eru svo nátengd andlegu eða líkamlegu lífi manna að þau verða ekki frá því greind. Einnig má atvinnurekandi að sjálfsögðu ekki hrófla við neins konar fjárréttindum starfsmanna. Fjárréttindi er réttur yfir eða til fémæta, það er gæða, sem hafa fjárgildi og er þannig háttað í eðli sínu að þau geta greinst frá eiganda þeirra og gengið manna á milli.

Ýmis réttindi opinbers réttarlegs eðlis eru einnig friðhelg svo sem kosningaréttur og kjörgengi og væri atvinnurekanda allskostar óheimilt að meina starfsmönnum að neyta kosningaréttar eða beita þá þrýstingi í þeim efnum.

Fjallað er um verkefni trúnaðarmanna í kjarasamningum en einnig byggist hlutverk hans á þeim venjum sem skapast hafa um störf hans. Trúnaðarmönnum ber að vinna að bættum kjörum vinnufélaga sinna, jafnframt því sem þeir eru talsmenn atvinnuöryggis, félagslegs öryggis, skynsamlegra stjórnarhátta á vinnustöðum og eru samráðsaðilar vegna breytinga á vinnustöðum.

Trúnaðarmaður er einnig fulltrúi stéttarfélagsins á vinnustaðnum og sem slíkur er hann tengiliður félagsins og starfsmannanna.

Verkamenn skulu snúa sér til trúnaðarmanns með umkvartanir sínar og trúnaðarmanni ber að sinna þeim þegar í stað. Honum er, í samráði við verkstjóra, heimilt að verja eftir því sem þörf krefur tíma til trúnaðarmannsstarfa og skulu laun ekki skerðast af þeim sökum. Trúnaðarmanni er heimilt í tengslum við ágreiningsefni að yfirfara gögn og vinnuskýrslur varðandi ágreiningsefnið og ber honum að fara með þau gögn sem trúnaðarmál. Hann skal á vinnustað hafa aðgang að læstri hirslu og síma í samráði við verkstjóra.

Þar sem trúnaðarmanni er einnig skylt að gæta þess að gerðir vinnusamningar séu haldnir og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt starfsmanna er eðlilegt að hann hafi fullt samráð og samvinnu við stéttarfélagið um ágreiningsefni sem upp koma til að leita leiða um lausn þeirra. Góð samskipti trúnaðarmanns og vinnufélaga eru grundvöllur árangursríks starfs. Nauðsynlegt er að trúnaðarmaður fræði nýliða á vinnustað um helstu reglur og venjur og um verkalýðsfélagið.

Fjallað er um hlutverk trúnaðarmanna í lögum stéttarfélaga. Þannig segir svo dæmi sé tekið í 17. gr. laga Eflingar-stéttarfélags að trúnaðarmenn skuli hafa eftirlit með því að lögum félagsins, samþykktum og samningum sé hlítt í hvívetna. Trúnaðarmenn eru tengiliðir milli félagsstjórnar Eflingar og starfsmanna félagsins og þess verkafólks sem vinnur á viðkomandi vinnustað og eiga þeir rétt á aðstoð stjórnar og starfsmanna í störfum sínum.

Þegar rætt er um trúnaðarmann er oftast átt við trúnaðarmann í merkingu laga nr. 80/1938. Danskir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið þannig að átt sé við þann starfsmann, sem er valinn af samstarfsmönnum sínum á vinnustað, til þess að vera talsmaður þeirra og fulltrúi gagnvart vinnuveitanda.

Jafnframt hlýtur það að vera grundvöllur þess að tala um trúnaðarmann í tæknilegum skilningi að kjarasamningurinn sem kveður á um samskipti og kjör aðila á vinnustað, viðurkenni trúnaðarmanninn, sem talsmann gagnvart atvinnurekanda, þannig að hann hafi ekki aðeins sérstöðu meðal starfsmanna, heldur einnig að hinum sérstöku reglum um réttarstöðu trúnaðarmanna sé beitt. Danski fræðimaðurinn Per Jacobsen skilgreinir hugtakið þannig að trúnaðarmaður sé launþegi, sem sé valinn af samstarfsmönnum sínum til þess að gæta hagsmuna þeirra gagnvart vinnuveitanda. Hann sé þannig tengiliður milli hins einstaka launþega og stjórnar fyrirtækisins. Ef trúnaðarmaður er valinn samkvæmt heimild í kjarasamningi er hann einnig fulltrúi stéttarfélags á vinnustað og á þess vegna einnig að gæta hagsmuna stéttarfélagsins.

Leggja verður til grundvallar til að unnt sé að tala um trúnaðarmann í lögfræðilegri merkingu það skilyrði að val hans byggist á heimild í lögum eða á samningi milli aðila og að trúnaðarmaður sé skipaður af stéttarfélagi til að sinna starfanum.

Hugtakið trúnaðarmaður kann þó að hafa víðtækari merkingu í einstökum samningum eða lögum. Þannig er ákvæði um það í samkomulagi um trúnaðarmenn milli fjármálaráðherra og félaga BSRB að þeir teljist trúnaðarmenn í skilningi laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna sem eru:

1. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 28. gr. þeirra laga,

2. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 2. gr. samkomulagsins, sem fjallar um sameiginlegan trúnaðarmann fyrir fleiri en einn vinnustað eða vakt,

3.Kjörnir stjórnarmenn stéttarfélaga og heildarsamtaka þeirra,

4. Kjörnir samninganefndarmenn stéttarfélaga.
Tekið af vef ASÍ.

Hlutverk trúnaðarmanna

Hlutverk trúnaðarmanns samkvæmt 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 er að gæta þess að gerðir samningar séu haldnir af atvinnurekanda og fulltrúum hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt verkamanna. Með þessu er átt við öll réttindi samkvæmt lögum eða reglum sem varða persónuleg réttindi manna, en það eru þau réttindi sem eru svo nátengd andlegu eða líkamlegu lífi manna að þau verða ekki frá því greind. Einnig má atvinnurekandi að sjálfsögðu ekki hrófla við neins konar fjárréttindum starfsmanna. Fjárréttindi er réttur yfir eða til fémæta, það er gæða, sem hafa fjárgildi og er þannig háttað í eðli sínu að þau geta greinst frá eiganda þeirra og gengið manna á milli.

Ýmis réttindi opinbers réttarlegs eðlis eru einnig friðhelg svo sem kosningaréttur og kjörgengi og væri atvinnurekanda allskostar óheimilt að meina starfsmönnum að neyta kosningaréttar eða beita þá þrýstingi í þeim efnum.

Fjallað er um verkefni trúnaðarmanna í kjarasamningum en einnig byggist hlutverk hans á þeim venjum sem skapast hafa um störf hans. Trúnaðarmönnum ber að vinna að bættum kjörum vinnufélaga sinna, jafnframt því sem þeir eru talsmenn atvinnuöryggis, félagslegs öryggis, skynsamlegra stjórnarhátta á vinnustöðum og eru samráðsaðilar vegna breytinga á vinnustöðum.

Trúnaðarmaður er einnig fulltrúi stéttarfélagsins á vinnustaðnum og sem slíkur er hann tengiliður félagsins og starfsmannanna.

Verkamenn skulu snúa sér til trúnaðarmanns með umkvartanir sínar og trúnaðarmanni ber að sinna þeim þegar í stað. Honum er, í samráði við verkstjóra, heimilt að verja eftir því sem þörf krefur tíma til trúnaðarmannsstarfa og skulu laun ekki skerðast af þeim sökum. Trúnaðarmanni er heimilt í tengslum við ágreiningsefni að yfirfara gögn og vinnuskýrslur varðandi ágreiningsefnið og ber honum að fara með þau gögn sem trúnaðarmál. Hann skal á vinnustað hafa aðgang að læstri hirslu og síma í samráði við verkstjóra.

Þar sem trúnaðarmanni er einnig skylt að gæta þess að gerðir vinnusamningar séu haldnir og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt starfsmanna er eðlilegt að hann hafi fullt samráð og samvinnu við stéttarfélagið um ágreiningsefni sem upp koma til að leita leiða um lausn þeirra. Góð samskipti trúnaðarmanns og vinnufélaga eru grundvöllur árangursríks starfs. Nauðsynlegt er að trúnaðarmaður fræði nýliða á vinnustað um helstu reglur og venjur og um verkalýðsfélagið.

Fjallað er um hlutverk trúnaðarmanna í lögum stéttarfélaga. Þannig segir svo dæmi sé tekið í 17. gr. laga Eflingar-stéttarfélags að trúnaðarmenn skuli hafa eftirlit með því að lögum félagsins, samþykktum og samningum sé hlítt í hvívetna. Trúnaðarmenn eru tengiliðir milli félagsstjórnar Eflingar og starfsmanna félagsins og þess verkafólks sem vinnur á viðkomandi vinnustað og eiga þeir rétt á aðstoð stjórnar og starfsmanna í störfum sínum.

Þegar rætt er um trúnaðarmann er oftast átt við trúnaðarmann í merkingu laga nr. 80/1938. Danskir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið þannig að átt sé við þann starfsmann, sem er valinn af samstarfsmönnum sínum á vinnustað, til þess að vera talsmaður þeirra og fulltrúi gagnvart vinnuveitanda.

Jafnframt hlýtur það að vera grundvöllur þess að tala um trúnaðarmann í tæknilegum skilningi að kjarasamningurinn sem kveður á um samskipti og kjör aðila á vinnustað, viðurkenni trúnaðarmanninn, sem talsmann gagnvart atvinnurekanda, þannig að hann hafi ekki aðeins sérstöðu meðal starfsmanna, heldur einnig að hinum sérstöku reglum um réttarstöðu trúnaðarmanna sé beitt. Danski fræðimaðurinn Per Jacobsen skilgreinir hugtakið þannig að trúnaðarmaður sé launþegi, sem sé valinn af samstarfsmönnum sínum til þess að gæta hagsmuna þeirra gagnvart vinnuveitanda. Hann sé þannig tengiliður milli hins einstaka launþega og stjórnar fyrirtækisins. Ef trúnaðarmaður er valinn samkvæmt heimild í kjarasamningi er hann einnig fulltrúi stéttarfélags á vinnustað og á þess vegna einnig að gæta hagsmuna stéttarfélagsins.

Leggja verður til grundvallar til að unnt sé að tala um trúnaðarmann í lögfræðilegri merkingu það skilyrði að val hans byggist á heimild í lögum eða á samningi milli aðila og að trúnaðarmaður sé skipaður af stéttarfélagi til að sinna starfanum.

Hugtakið trúnaðarmaður kann þó að hafa víðtækari merkingu í einstökum samningum eða lögum. Þannig er ákvæði um það í samkomulagi um trúnaðarmenn milli fjármálaráðherra og félaga BSRB að þeir teljist trúnaðarmenn í skilningi laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna sem eru:

1. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 28. gr. þeirra laga,

2. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 2. gr. samkomulagsins, sem fjallar um sameiginlegan trúnaðarmann fyrir fleiri en einn vinnustað eða vakt,

3.Kjörnir stjórnarmenn stéttarfélaga og heildarsamtaka þeirra,

4. Kjörnir samninganefndarmenn stéttarfélaga.
Tekið af vef ASÍ.

Trúnaðarmenn

Starfsstöð
trúnaðarmaður
netfang
Áhaldahús
Álfhólsskóli
Ágústa Magnea jónsdóttir
Bókasafn Kópavogs
Eva Hrund Kristinsdóttir
Digranes/Fagrilundur íþróttahús
Þorsteinn Ármansson
Félagsmiðstöðvar
Sindri Ágústsson
Félagsþjónustan
Halldóra María Hauksdóttir
Gjábakki/Gullsmári
Hæfingastöðvar
Hörðuvallarskóli
Sigríður Einarsdóttir
HK
Aðalheiður Ósk Hreggviðsdóttir
Íþm Versalir
Óttar Guðmundsson
Kársnesskóli
Leiksk Arnarsmári
Rósalind Ósk Alvarsdóttir
Leiskólinn Austurkór
Leiksk Álfheiði
Marta Ólöf Jónsdóttir
Leiksk Álfatún
Guðrún Pétursdóttir
Leiksk Baugur
Leiksk Dalur
Ómar Ómarsson
Leiksk Efstihjalli
Guðrún Óladóttir
Leiksk Fagrabrekka
Erla Jóna Gísladóttir
Leiksk Fífusalir
Sara Bestouh
Leiksk Furugrund
Ragnheiður Rut Reynisdóttir
Leiksk Grænatún
Hildur Sólmundsdóttir
Leiksk Kópahvoll
Brynja Hallgrímsdóttir
Leiksk Kópsteinn
Auður Ósk Hallmundardóttir
Leiksk Lækur
Inga Rut Jónasdóttir
Leiksk Marbakki
María Pétursdóttir
Leiksk Núpur
Hólmfríður Þóra Óskarsdóttir
Leiksk Rjúpnahæð
Svava María Hermansdóttir
Leiksk Urðarhóll
Sólveig Kristjánsdóttir
Lindaskóli
Hrönn Björnsdóttir
Salaskóli
Magnús Halldórsson
Snælandsskóli
Ásdís Ólafsdóttir
Stjórnsýslusvið
Sunna Svanhvít Söebeck
Sundlaug Kópavogs
Heiðar Már Guðnason
Vatnsendaskóli
Kristín Helgadóttir
Varafulltrúi félagsmiðstöðva 1
Sigrún Gyða Sveinsdóttir
Varafulltrúi félagsmiðstöðva 2
Arnór Gauti Jónsson
Áhaldahús
ÁLFHÓLSSKÓLI Ágústa Magnea jónsdóttir agustamjons(hja)kopavogur.is
BÓKASAFN KÓPAVOGS Eva Hrund Kristinsdóttir evah(hja)kopavogur.is
DIGRANES/FAGRILUNDUR ÍÞRÓTTAHÚS Þorsteinn Ármansson thorsteinn(hja)kopavogur.is
FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR Sindri Ágústsson sindrima(hja)kopavogur.is
FÉLAGSÞJÓNUSTAN Halldóra María Hauksdóttir dorah(hja)kopavogur.is
GJÁBAKKI/GULLSMÁRI
HÆFINGASTÖÐVAR
HÖRÐUVALLASKÓLI Sigríður Einarsdóttir sigridure(hja)kopavogur.is
HK Aðalheiður Ósk Hreggviðsdóttir heida(hja)hk.is
ÍÞM VERSALIR Óttar Guðmundsson tiger(hja)visir.is
KÁRSNESSKÓLI
LEIKSK ARNARSMÁRI Rósalind Ósk Alvarsdóttir rosalindalv(hja)internet.is
LEIKSK AUSTURKÓR
LEIKSK ÁLFHEIÐI Marta Ólöf Jónsdóttir martaolof(hja)hotmail.com
LEIKSK ÁLFATÚN Guðrún Pétursdóttir gudrunp(hja)gmail.com
LEIKSK BAUGUR
LEIKSK DALUR Ómar Ómarsson omar_omarsson(hja)hotmail.com
LEIKSK EFSTIHJALLI Guðrún Óladóttir gudrunola(hja)islandia.is
LEIKSK FAGRABREKKA Erla Jóna Gísladóttir erlajg(hja)kopavogur.is
LEIKSK FÍFUSALIR Sara Bestouh sarabest(hja)kopavogur.is
LEIKSK FURUGRUND Ragnheiður Rut Reynisdóttir heidarut(hja)hotmail.com
LEIKSK GRÆNATÚN Hildur Sólmundsdóttir hildursol(hja)kopavogur.is
LEIKSK KÓPAHVOLL Brynja Hallgrímsdóttir sporibrynju(hja)gmail.com
LEIKSK KÓPASTEINN Auður Ósk Hallmundardóttir audurosk(hja)gmail.com
LEIKSK LÆKUR Inga Rut Jónasdóttir ingarut1978(hja)gmail.com
LEIKSK MARBAKKI María Pétursdóttir mariap(hja)internet.is
LEIKSK NÚPUR Hólmfríður Þóra Óskarsdóttir torao(hja)visir.is
LEIKSK RJÚPNAHÆÐ Svava María Hermansdóttir svavamaria(hja)hotmail.com
LEIKSK URÐARHÓLL Sólveig Kristjánsdóttir solveigk(hja)kopavogur.is
LINDASKÓLI Hrönn Björnsdóttir hronnb(hja)kopavogur.is
SALASKÓLI Magnús Halldórsson mh(hja)kopavogur.is
SNÆLANDSSKÓLI Ásdís Ólafsdóttir asdiso(hja)kopavogur.is
STJÓRNSÝSLUSVIÐ Sunna Svanhvít Söebeck sunna.soebeck(hja)kopavogur.is
SUNDLAUG KÓPAVOGS Heiðar Már Guðnason heidarmg(hja)gmail.com
VATNSENDASKÓLI Kristín Helgadóttir kristinh(hja)vatnsendaskoli.is
Varafulltrúi félagsmiðstöðva 1 Sigrún Gyða Sveinsdóttir sigrun93(hja)gmail.com
Varafulltrúi félagsmiðstöðva 2 Arnór Gauti Jónsson arnorgauti(hja)kopavogur.is