SJÓÐIR OG STYRKIR​

Nýttu þér rétt þinn og leyfðu okkur að gera þér lífið léttara. Starfsmannafélag Kópavogs býður upp á fjölda styrkja, námskeiða og tækifæra. Hafðu samband og við sjáum hvað við getum gert saman.

Líkamsræktarstyrkur

Líkamsræktarstyrkur
allt að 67.000 kr.

Starfsmenntasjóður

Bæjarsjóður Kópavogs greiðir til sjóðsins 0.4% af föstum launum starfsmanna. Auk þess hefur sjóðurinn tekjur af vöxtum.

Umsóknarfrestur Starfsmenntasjóðs er til 20. hvers mánaðar. Ekki er hægt að tryggja að umsóknir sem berast eftir þann tíma verði lagðar fyrir næsta stjórnarfund þar á eftir. 

Stjórn sjóðsins er sú sama og stjórn SfK. Stjórnarfundir eru að jafnaði 11 talsins yfir árið,  fyrsta þriðjudag í mánuði nema í ágúst, þá er fundur almennt á þriðjudegi í annarri viku. Enginn stjórnarfundur í júlí og því greiðslur ekki afgreiddar úr sjóðnum á þeim tíma. Umsóknir sem lagðar eru fyrir fund eru almennt afgreiddar í sömu viku og fundir eiga sér stað. Stjórn er heimilt að fresta/fella niður fundi ef svo ber undir. 

Fjárhæðir og hlutfall styrkja taka meðal annars mið af starfsaldri starfsmanna.

Markmið starfsmenntasjóðsins eru:

 • Að starfsmenn beri ekki verulegan kostnað af  námi, sem beinlínis er við það miðað að, að þeir geti tileinkað sér framfarir og tæknibreytingar á sínu sérsviði.
 • Að starfsmenn eigi án verulegs kostnaðar kost á námskeiðum, sem geri þeim mögulegt að taka að sé vandasamari störf og gera þá hæfari einstaklinga.

Meðal þess sem sjóðurinn styrkir er eftirfarandi:

Hægt er að fá nánari upplýsingar um styrki og úthlutanir á skrifstofu SfK.

Mannauðssjóður

Starfsmannafélag Garðabæjar sér um Mannauðssjóð KSG. Upplýsingar um umsóknir fást á skrifstofu þeirra í síma 565-6622 eða netfangið stag@stag.is Hlekkur á heimasíðu www.stag.is 

Sjóðurinn veitir styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar, svo sem vegna námskeiðs/starfs náms, námsgagnagerðar, útgáfu á námsefni og undirbúnings starfsmenntunar samkvæmt samþykktum sjóðsins.

Þeir sem geta sótt um styrk til sjóðsins eru sveitarfélög, stofnanir og aðrir vinnuveitendur sem greiða í sjóðinn og stjórnir ofangreindra starfsmannafélaga. Stjórn sjóðsins getur að eigin frumkvæði sett sjálf á laggirnar verkefni fyrir aðila að sjóðnum.

Sjóðurinn veitir eingöngu styrk vegna kostnaðar við þátttöku félagsmanna Starfsmannafélags Kópavogs, Starfsmannafélags Suðurnesja og/eða Starfsmannafélags Garðabæjar í því fræðsluverkefni sem umsækjandi stendur fyrir.
Hver stofnun getur fengið styrk vegna fræðsluverkefna innan símenntunar á tveggja ára fresti (einu sinni á hverjum 24 mánuðum miðað við dagsetningu síðustu úthlutunar).

Umsókn skal skila til sjóðsins á þar til gerðu eyðublaði. Stjórn Mannauðssjóðs KSG afgreiðir fyrst styrkloforð með samningi sem gerður er á milli stjórnar Mannauðssjóðs og styrkþega. Að verkefni loknu skal fylla út og skila til sjóðsstjórnar sérstöku uppgjörs eyðublaði/greinargerð. Fullnaðaruppgjör og greiðsla styrkja fer fram að verkefni loknu.

Allar umsóknir eru teknar fyrir á stjórnarfundum sem haldnir eru ársfjórðungslega eða eins oft og þurfa þykir.

Fræðsluverkefni
Náms og kynnisferðir stofnana
 1. Meta skal umsóknir með hliðsjón af því að námið nýtist starfssviðum stofnanna.
 2. Hver stofnun getur fengið styrk vegna símenntunar á tveggja ára fresti ( einu sinni á hverjum 24 mánuðum miðað við dagsetningu síðustu úthlutunar). Gildir ekki um hópstyrki náms- og kynnisferða.
 3. Allir styrkir eru greiddir eftir að verkefni hefur náð fram að ganga og eru greiddir gegn framvísun kvittana fyrir kostnaði og staðfestingu um þátttöku.
 4. Heimilt er að sækja um styrki sex mánuði aftur í tímann.
 5. Ef stofnun hefur ekki nýtt sér styrk sem hún hefur fengið úthlutað sex mánuðum eftir tilkynningu þess efnis fellur styrkurinn niður.
Styrktarsjóður BSRB

Símanúmer styrktarsjóðs er 525 8380

Skrifstofa styrktarsjóðs aðstoðar félagsmenn við umsóknir og veitir upplýsingar um stöðu umsókna.

Afgreiðslutími sjóðsins er alla virka daga frá klukkan 9:00 – 16:00 og er staðsettur í húsi BSRB að Grettisgötu 89, 3. hæð, 105 Reykjavík. Þú getur einnig sent tölvupóst í postur@styrktarsjodur.bsrb.is

Gott er að lesa vel yfir úthlutunarreglur sjóðsins. Þar er greint frá styrkjum og fylgigögnum sem þarf að skila með umsókn til sjóðsins. Allar upplýsingar um sjóðinn má finna á heimasíðu hans.

Sjóðfélagar öðlast rétt til úthlutunar úr Styrktarsjóði BSRB eftir 6 eða 12 mánaða iðgjaldagreiðslur. Umsókn um sjúkradagpeninga skal skilað inn fyrir 15. hvers mánaðar en að jafnaði er greitt út síðasta dag hvers mánaðar eða næsta virka dag á eftir.

Vísindasjóður​

Vísindasjóðurinn er fyrir háskólamenntaða félaga í Starfsmannafélagi Kópavogs.
Sjóðurinn býður upp á fjölbreytta styrki til þess að auka hæfni, færni og menntun sjóðsfélaga.

Nánari upplýsingar má finna með því að kynna sér reglugerð og starfsreglur sjóðsins.

Styrkur allt að kr. 900.000,-

Úthlutun og skattaleg meðferð styrkja úr sjóðum SfK

Reglur um skattaleg skil

Styrkir úr Starfsmenntasjóði og Vísindasjóði frá Starfsmannafélagi Kópavogs til félagsmanna teljast til skattskyldra styrkja.

Frá styrkjum úr starfsmenntunarsjóðum og endurmenntunarsjóðum stéttarfélaga er heimilt að draga kostnað vegna námskeiða sem tengjast starfi viðkomandi styrkþega, en ekki ef um er að ræða námskeið sem telst vera tómstundagaman og þar með persónulegur kostnaður. Frádráttur verður aldrei hærri en styrkfjárhæð.

Styrkir eru skattlagðir eins og launatekjur og bera tekjuskatt og útsvar. Heimilt getur verið að telja kostnað til frádráttar. Persónulegur kostnaður leyfist þó aldrei til frádráttar. Frádráttur verður aldrei hærri en styrkfjárhæð og ef kostnaður er lægri en styrkurinn telst mismunurinn til skattskyldra tekna.

Námskeiðsstyrkir eru skattskyldar tekjur. Heimilt getur verið að færa kostnað til frádráttar ef um er að ræða styrki til að sækja námskeið eða endurmenntun sem tengist starfi styrkþega. Ef um er að ræða námskeið sem er ótengt starfinu, t.d. vegna tómstundagamans, er frádráttur óheimill.

Hér má sjá upplýsingaefni frá skatturinn.is um: Nám, rannsóknir og vísindastörf

Styrkir til náms, rannsókna og vísindastarfa eru skattskyldar tekjur. Á móti námsstyrk er heimilt að færa til frádráttar beinan kostnað við námið, s.s. skólagjöld, en ekki kostnað við framfærslu sem telst vera persónulegur kostnaður. Óheimilt er að færa kostnað vegna kaupa á eignum til frádráttar á móti þessum styrkjum.

Á móti styrkjum til rannsókna og vísindastarfa er heimilt að færa beinan kostnað við hvert verkefni. Oft er um að ræða styrki vegna tiltekinna lengri og umsvifameiri verkefna sem eru þá gerð upp eins og rekstur.

Ef ekki er hægt að leggja fram kostnað á móti styrk í skattalegri meðferð (við gerð skattskýrslu), þá þarf að greiða skatt af styrknum árið á eftir. Dæmi: styrkur veittur árið 2021, styrkþegi getur ekki lagt fram kostnað á móti styrk, þá þarf styrkþegi að greiða gjöld árið 2022.  

Nánar má sjá hér á vef RSK Styrkir | Skatturinn - skattar og gjöld

Líkamsræktarstyrkur
allt að 67.000 kr.

Bæjarsjóður Kópavogs greiðir til sjóðsins 0.4% af föstum launum starfsmanna. Auk þess hefur sjóðurinn tekjur af vöxtum.

Umsóknarfrestur Starfsmenntasjóðs er til 20. hvers mánaðar. Ekki er hægt að tryggja að umsóknir sem berast eftir þann tíma verði lagðar fyrir næsta stjórnarfund þar á eftir. 

Stjórn sjóðsins er sú sama og stjórn SfK. Stjórnarfundir eru að jafnaði 11 talsins yfir árið,  fyrsta þriðjudag í mánuði nema í ágúst, þá er fundur almennt á þriðjudegi í annarri viku. Enginn stjórnarfundur í júlí og því greiðslur ekki afgreiddar úr sjóðnum á þeim tíma. Umsóknir sem lagðar eru fyrir fund eru almennt afgreiddar í sömu viku og fundir eiga sér stað. Stjórn er heimilt að fresta/fella niður fundi ef svo ber undir. 

Fjárhæðir og hlutfall styrkja taka meðal annars mið af starfsaldri starfsmanna.

Markmið starfsmenntasjóðsins eru:

 • Að starfsmenn beri ekki verulegan kostnað af  námi, sem beinlínis er við það miðað að, að þeir geti tileinkað sér framfarir og tæknibreytingar á sínu sérsviði.
 • Að starfsmenn eigi án verulegs kostnaðar kost á námskeiðum, sem geri þeim mögulegt að taka að sé vandasamari störf og gera þá hæfari einstaklinga.

Meðal þess sem sjóðurinn styrkir er eftirfarandi:

Hægt er að fá nánari upplýsingar um styrki og úthlutanir á skrifstofu SfK.

Starfsmannafélag Garðabæjar sér um Mannauðssjóð KSG. Upplýsingar um umsóknir fást á skrifstofu þeirra í síma 565-6622 eða netfangið stag@stag.is Hlekkur á heimasíðu www.stag.is 

Sjóðurinn veitir styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar, svo sem vegna námskeiðs/starfs náms, námsgagnagerðar, útgáfu á námsefni og undirbúnings starfsmenntunar samkvæmt samþykktum sjóðsins.

Þeir sem geta sótt um styrk til sjóðsins eru sveitarfélög, stofnanir og aðrir vinnuveitendur sem greiða í sjóðinn og stjórnir ofangreindra starfsmannafélaga. Stjórn sjóðsins getur að eigin frumkvæði sett sjálf á laggirnar verkefni fyrir aðila að sjóðnum.

Sjóðurinn veitir eingöngu styrk vegna kostnaðar við þátttöku félagsmanna Starfsmannafélags Kópavogs, Starfsmannafélags Suðurnesja og/eða Starfsmannafélags Garðabæjar í því fræðsluverkefni sem umsækjandi stendur fyrir.
Hver stofnun getur fengið styrk vegna fræðsluverkefna innan símenntunar á tveggja ára fresti (einu sinni á hverjum 24 mánuðum miðað við dagsetningu síðustu úthlutunar).

Umsókn skal skila til sjóðsins á þar til gerðu eyðublaði. Stjórn Mannauðssjóðs KSG afgreiðir fyrst styrkloforð með samningi sem gerður er á milli stjórnar Mannauðssjóðs og styrkþega. Að verkefni loknu skal fylla út og skila til sjóðsstjórnar sérstöku uppgjörs eyðublaði/greinargerð. Fullnaðaruppgjör og greiðsla styrkja fer fram að verkefni loknu.

Allar umsóknir eru teknar fyrir á stjórnarfundum sem haldnir eru ársfjórðungslega eða eins oft og þurfa þykir.

Fræðsluverkefni
Náms og kynnisferðir stofnana
 1. Meta skal umsóknir með hliðsjón af því að námið nýtist starfssviðum stofnanna.
 2. Hver stofnun getur fengið styrk vegna símenntunar á tveggja ára fresti ( einu sinni á hverjum 24 mánuðum miðað við dagsetningu síðustu úthlutunar). Gildir ekki um hópstyrki náms- og kynnisferða.
 3. Allir styrkir eru greiddir eftir að verkefni hefur náð fram að ganga og eru greiddir gegn framvísun kvittana fyrir kostnaði og staðfestingu um þátttöku.
 4. Heimilt er að sækja um styrki sex mánuði aftur í tímann.
 5. Ef stofnun hefur ekki nýtt sér styrk sem hún hefur fengið úthlutað sex mánuðum eftir tilkynningu þess efnis fellur styrkurinn niður.

Símanúmer styrktarsjóðs er 525 8380

Skrifstofa styrktarsjóðs aðstoðar félagsmenn við umsóknir og veitir upplýsingar um stöðu umsókna.

Afgreiðslutími sjóðsins er alla virka daga frá klukkan 9:00 – 16:00 og er staðsettur í húsi BSRB að Grettisgötu 89, 3. hæð, 105 Reykjavík. Þú getur einnig sent tölvupóst í postur@styrktarsjodur.bsrb.is

Gott er að lesa vel yfir úthlutunarreglur sjóðsins. Þar er greint frá styrkjum og fylgigögnum sem þarf að skila með umsókn til sjóðsins. Allar upplýsingar um sjóðinn má finna á heimasíðu hans.

Sjóðfélagar öðlast rétt til úthlutunar úr Styrktarsjóði BSRB eftir 6 eða 12 mánaða iðgjaldagreiðslur. Umsókn um sjúkradagpeninga skal skilað inn fyrir 15. hvers mánaðar en að jafnaði er greitt út síðasta dag hvers mánaðar eða næsta virka dag á eftir.

Vísindasjóðurinn er fyrir háskólamenntaða félaga í Starfsmannafélagi Kópavogs.
Sjóðurinn býður upp á fjölbreytta styrki til þess að auka hæfni, færni og menntun sjóðsfélaga.

Nánari upplýsingar má finna með því að kynna sér reglugerð og starfsreglur sjóðsins.

Styrkur allt að kr. 900.000,-

Reglur um skattaleg skil

Styrkir úr Starfsmenntasjóði og Vísindasjóði frá Starfsmannafélagi Kópavogs til félagsmanna teljast til skattskyldra styrkja. Styrkir eru skattlagðir eins og launatekjur og bera tekjuskatt og útsvar. Heimilt getur verið að telja kostnað til frádráttar. Persónulegur kostnaður leyfist þó aldrei til frádráttar. Frádráttur verður aldrei hærri en styrkfjárhæð og ef kostnaður er lægri en styrkurinn telst mismunurinn til skattskyldra tekna.

Frá styrkjum úr starfsmenntunarsjóðum og endurmenntunarsjóðum stéttarfélaga er heimilt að draga kostnað vegna námskeiða sem tengjast starfi viðkomandi styrkþega, en ekki ef um er að ræða námskeið sem telst vera tómstundagaman og þar með persónulegur kostnaður. Frádráttur verður aldrei hærri en styrkfjárhæð.

Námskeiðsstyrkir eru skattskyldar tekjur. Heimilt getur verið að færa kostnað til frádráttar ef um er að ræða styrki til að sækja námskeið eða endurmenntun sem tengist starfi styrkþega. Ef um er að ræða námskeið sem er ótengt starfinu, t.d. vegna tómstundagamans, er frádráttur óheimill.

Hér má sjá upplýsingaefni frá skatturinn.is um: Nám, rannsóknir og vísindastörf

Styrkir til náms, rannsókna og vísindastarfa eru skattskyldar tekjur. Á móti námsstyrk er heimilt að færa til frádráttar beinan kostnað við námið, s.s. skólagjöld, en ekki kostnað við framfærslu sem telst vera persónulegur kostnaður. Óheimilt er að færa kostnað vegna kaupa á eignum til frádráttar á móti þessum styrkjum.

Á móti styrkjum til rannsókna og vísindastarfa er heimilt að færa beinan kostnað við hvert verkefni. Oft er um að ræða styrki vegna tiltekinna lengri og umsvifameiri verkefna sem eru þá gerð upp eins og rekstur.

Ef ekki er hægt að leggja fram kostnað á móti styrk í skattalegri meðferð (við gerð skattskýrslu), þá þarf að greiða skatt af styrknum árið á eftir. Dæmi: styrkur veittur árið 2021, styrkþegi getur ekki lagt fram kostnað á móti styrk, þá þarf styrkþegi að greiða gjöld árið 2022.  

Nánar má sjá hér á vef RSK Styrkir | Skatturinn – skattar og gjöld